Fasiten: Kombinert vs. langrenn og skihopping

Det er mange som kritiserer kombinert for å være en idrett for de som hverken kan hoppe eller gå fort på ski. Til det har jeg lyst til å sitere Amundsen i “IDRÆTSBOKEN”:


VII. HOVEDPRØVEN I SKIIDRÆT

Det kombinerte rend.

[…]
Herigjenom er vi naad frem til at kunne trække en slutning i de store principspørsmaal, til en avklaret opfatning av det ideelle og hovedsaklige og av de krav som blør stilles ved utøvelsen av denne vor høit staaende idræt. Et av de fremste krav er alsidighet.
I overensstemmelse hermed er hovedprogrammet for vore skikonkurranser modnet og formet, som forlanger avlagt en prøve i baade langrend og hoprend. […]


(K. Vilh. Amundsen, Idrætsboken bind III: Skiløpning, skøiteløpning og is-hockey, 1923)

Kombinert er altså idretten som kårer den beste skiløperen. I motsetning til skihopping og langrenn som “bare” kårer den beste skihopperen og -langrennsløperen.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.